top of page
Grön skog
Maria Wolrath Söderberg
Jag forskar om hur människor resonerar när det gäller klimatet

De flesta svenskar är medvetna om krisens allvar, älskar naturen och vill lämna efter sig en bra värld till sina barn, men gör ändå saker som skadar klimatet. Varför är det så svårt att ställa om? Och vad är det som driver dem som faktiskt ändå sätter fart?  Det forskar jag om.

Programledarna för podden Klimatgap från Södertörns Högskola. Maria Wolrath Söderberg och Maria Wolrath Soderberg tillsammans med Isak Jarnehall och Moa Svan

Lyssna på min podd om klyftan mellan kunskap och handling! Vad är det som hindrar oss att leva klimatsmart och vad är det som får fart på oss att ställa om?

"Jag får alltid en tankeställare när jag lyssnar.
Det jag uppskattar mest är mixen av fakta och personliga reflektioner som ofta illustrerar hur komplexa både vi människor - och klimatfrågan - är."

"Åh, eran härliga kombination! Marias fantastiska förmåga att hålla ihop ett samtal och bena ut svåra saker är strålande med Moas frågvishet som gör att allt förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Marias smittsamma skratt är en stor bonus!

Klimatgap ger stora insikter i svårbegripliga frågeställningar kopplade till klimatomställningen, nämligen hur vi går människor att vilja göra klimatomställning. Med hjärta, hjärna, glada skratt och pedagogiska upplägg upplever lyssnaren delaktighet i ett samtal om människors drivkrafter i klimatomställningen. Bästa podden!"

kollage_maria_wolrath

Jag är docent i retorik. Särskilt intresserad är jag hur vi tänker och resonerar när det gäller målkonflikter, spänningar, värdekrockar och i förhållande till stora samhällsutmaningar. Sedan några år fokuserar jag på sådana frågor i relation till klimatförändringar och hållbarhet.

I Sverige har vi både stor kunskap om klimatkrisen och starkt engagemang. Ändå har vi höga utsläpp per capita. Hur går det ihop? Hur resonerar vi när vi gör klimatskadliga saker och vad är det som får människor att ställa om för klimatets skull? Det frågade vi oss i projektet Legitimeringsprocesser för att inte handla i klimatfrågan. Inom kort påbörjar vi ett nytt projekt där vi undersöker faktorerna som påverkar människor till mer kollektiv handling för klimatets skull. 

 

Just nu leder jag också ett projekt där vi studerar olika organisationer som har som syfte att stödja eller befordra omställning som gäller energi- och resurseffektivisering. Vad hindar dem och vad tycks främja deras arbete? Här undersöker vi också  vad som händer när beteendevetenskaplig forskning (och forskare) får vara med och påverka arbetet. Projektet som heter När klimatet kräver att vi avstår finansieras av Energimyndigheten. 
 

Om du vill veta mer om min forskning lyssna på podden Klimatgap eller läs rapporten skriven på uppdrag av Miljömålsberedningen: Tankestrukturer som hindrar omställning - och hur vi kan överkomma dem. Kolla också Nina Wormbs arbete. Vi gör den här forskningen tillsammans.

Jag är anställd som lektor på Södertörns högskola, men arbetar också deltid i min firma med föreläsningar och andra uppdrag. Jag sitter även i styrelsen för forskarnätverket Researchers Desk.

Om Maria

Klimatretorik

I mån av tid är jag öppen för att göra föreläsningar och seminarier för företag och andra organisationer.

Maria_Wolrath_Söderberg_föreläser

Kontakt

Det är roligt nog stort intresse för mitt forskningsfält.
Det gör emellertid att jag har svårt att hinna svara på alla mail med reflektioner, önskemål om samtal och förfrågningar om att föreläsa eller delta i olika sammanhang.

Om du vill kontakta mig använd min mailadress på Södertörns högskola, men var beredd på att det kan ta tid innan jag hinner svara, 
maria.wolrath-soderberg@sh.se.

bottom of page